Arduino Core library and makefile to build arduino projects with avr-gcc only.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Uli 7fbc1dba9a Following arduino to C++11 4 miesięcy temu
ArduinoCore-avr @ 0e7fae85bd moved to Arduino 1.8.2 4 miesięcy temu
.gitignore Initial Commit 2 lat temu
.gitmodules Initial Commit 2 lat temu
LICENSE Initial Commit 2 lat temu
README.md Initial Commit 2 lat temu
arduino-base.mk Following arduino to C++11 4 miesięcy temu

README.md

arduino_core

Arduino Core library and makefile to build arduino projects with avr-gcc only.